ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้26
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเมื่อวานนี้7
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้365
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา1043
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด69688

We have: 17 guests online
วันนี้: ส.ค. 21, 2018

2 แพทย์รับรางวัล เกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) ประเภทนักระบาดวิทยาแห่งชาติ ประจำปี 2557
และทีมโครงการศึกษาระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออก จ.ราชบุรี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน รับรางวัลผลงานระบาดวิทยาดีเด่น

 

มูลนิธิสุชาติ เจตนเสน แสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภท “นักระบาดวิทยาแห่งชาติ” ประจำปี 2557 จากผลงานที่นำความรู้และวิธีการทางระบาดวิทยา
มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนปัญหาสาธารณสุขฉุกเฉินโดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสและอีโบลา นอกจากนี้ ทีมโครงการศึกษาระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกเดงกี่ในเด็กจังหวัดราชบุรีฯ เพื่อการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ได้รับรางวัล “ผลงานระบาดวิทยาดีเด่น” ในการพัฒนางานสาธารณสุขได้อย่างโดดเด่นทำให้เกิดต่อยอดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนใน 5 ประเทศของภูมิภาคเอเซีย สร้างความหวังให้กับนานาชาติ ที่จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในอนาคตอันใกล้นี้

            วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2558) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ประธานมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน เปิดเผยว่า แพทย์ทั้ง 2 ท่านมีผลงานที่โดดเด่นเหมาะสม
โดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ มีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างและพัฒนาคนด้านระบาดวิทยา พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยโดยใช้ความรู้ทางระบาดวิทยา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขสำคัญๆ
ในภาคใต้ตอนล่าง จนถึงระดับชาติและนานาชาติ ตลอดอายุการทำงานได้รับทุนวิจัยระดับชาติและนานาชาติรวมมากกว่า
40 รายการ และรางวัลระดับชาติและนานาชาติด้านการวิจัย การควบคุมโรค ความเป็นครูและความเป็นผู้นำ รวมรางวัลครั้งนี้18 รายการ

ด้าน รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ เป็นผู้อุทิศตนและใช้ความรู้ทางการแพทย์และระบาดวิทยาเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขฉุกเฉินของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส
(MERS-CoV) และอีโบลา เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญ สนับสนุนการสอบสวนโรค และผสมผสาน
การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคเข้ากับการบริการทางคลินิก ทำหน้าที่ที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก เรื่อง HIV/AIDS, ไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่, ไข้หวัดใหญ่, ยาต้านไวรัส ฯลฯ ผลงานตีพิมพ์กว่า 70 เรื่อง และแต่งตำรา35 เล่ม

นพ.วิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ด้านรางวัลประเภท “ผลงานระบาดวิทยาดีเด่น” คือ ทีมโครงการศึกษาระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกเดงกี่ในเด็กจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย เพื่อการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเดงกี่ พ.ศ.2549-2555 โดย ศ. เกียรติคุณ
พญ.อรุณี ทรัพย์เจริญ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ รวม 10 ท่าน ในการพัฒนางานสาธารณสุขได้อย่าง
โดดเด่น ทำให้เกิดต่อยอดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนใน 5 ประเทศของภูมิภาคเอเซีย โดยมีนักวิจัยคนไทยเป็นหลัก เป็นการสร้างความหวังให้กับประเทศ ที่จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในอนาคตอันใกล้นี้

            รางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) เป็นรางวัลทรงคุณค่าที่มูลนิธิสุชาติ เจตนเสน จัดให้มีขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์สุชาติ อดีตผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาท่านแรก ผู้จัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคและบุกเบิกงานระบาดวิทยาภาคสนามในประเทศไทย รวมทั้งก่อตั้งโครงการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนามขึ้นในประเทศไทย และปัจจุบัน
ท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสโครงการฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP) สำนักระบาดวิทยา
และที่ปรึกษากรมควบคุมโรค การทำงานท่านให้หลักการว่า “คนเราเปลี่ยนได้ สิ่งมีชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนได้ นิสัยคนเปลี่ยนได้ นิสัยโลกก็เปลี่ยนได้ เราถึงต้องติดตาม เฝ้าระวัง สอบสวน และรู้ให้ทัน รู้ทันโลก รู้ทันโรค” และยึดหลักความจริงที่ว่า
“การบิดเบือนความจริง เพื่อให้ผลทางอื่น จะมีผลกระทบต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมาก ขอให้นักระบาดวิทยา วิเคราะห์ และนำเสนอแต่ความจริง”

นพ.วิวัฒน์ กล่าวตอนท้ายว่า ผลงานทางด้านระบาดวิทยา จะยังคงทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ ที่ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยต่างๆ และสามารถใช้กำหนดนโยบายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

 

                                       5 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

มูลนิธิสุชาติ เจตนเสน

เลขที่ 88/20 อาคาร 4 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 1733-5   โทรสาร 0 2591 8581  www.sujartifoundation.org